Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Deze krimp volgt op de grootste economische krimp en groei ooit door het CBS gemeten. In het tweede kwartaal nam het bbp af met 8,5 procent, om vervolgens met een groei van 7,8 procent in het derde kwartaal gedeeltelijk te herstellen. De krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal is vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens. De toegenomen investeringen en het grotere handelssaldo dempten de economische krimp.

Hoe ontwikkelt de productie van de industrie zich?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 3,0 procent hoger dan in maart 2020. In februari kromp de productie met 2,3 procent. De stemming onder ondernemers in de industrie verder verbeterde in april.

Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in april 1,9 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was de inflatie ook 1,9 procent. De stijging van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen. Voedingsmiddelen hadden daarentegen een drukkend effect op de inflatie.

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?
In de eerste 17 weken van 2021 zijn 639 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 624 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen weken failliet verklaard?
In week 17 (26 april tot en met 2 mei) zijn 11 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en 3 eenmanszaken failliet verklaard.

Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?
De afzet van motorbrandstoffen als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine lag in februari 2021 ongeveer 2 procent lager dan in april 2020, toen de afzet een dieptepunt bereikte. De totale afzet van motorbrandstoffen in februari 2021 lag 14 procent onder de afzet in februari 2020. De afzet van diesel en benzine lagen in februari respectievelijk 12 procent en 27 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor kerosine lag de afzet in februari 45 procent lager dan vorig jaar.

Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

De detailhandel heeft in maart 5,9 procent meer omgezet dan in maart 2020. Het verkoopvolume was 4,9 procent hoger. De non-foodsector realiseerde een kleine omzetstijging, terwijl de foodsector omzet verloor. Online werd 68,3 procent meer omgezet door de detailhandel. In vergelijking met maart 2019 heeft de detailhandel 9,4 procent meer omgezet in maart 2021.

Hoeveel zijn de afzetprijzen van de industrie gedaald?
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart gemiddeld 6,8 procent hoger dan in maart 2020. Een maand eerder waren de producten van de industrie 0,7 procent duurder dan een jaar eerder.

Hoe ontwikkelt het producentenvertrouwen zich?
In april 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verder verbeterd. Het producentenvertrouwen ging van 3,4 in maart naar 6,5 in april. Producenten zijn na april 2019 niet meer zo positief geweest. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?
In april 2021 waren ondernemers in de consumentgerichte branches optimistischer gestemd over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april 2020 per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek.

Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten was in april 2021 minder negatief dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -14, tegen -18 in maart 2021. Voor het eerst na december 2018 waren consumenten weer positief over de toekomstige economie.

Hoe ontwikkelt de omzet van de bouw zich?
De omzet van de bouw is in februari 2021 met 2,5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In september tot en met december 2020 was er in de bedrijfstak nog sprake van een licht hogere omzet dan een jaar eerder.

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?
Het volume van de goederenexport was in februari 4,5 procent groter dan in februari 2020. Dat is de grootste groei na 2019. Er zijn in februari vooral meer machines en chemische producten geëxporteerd. Het volume van de import was in februari 5,8 procent groter dan een jaar eerder.

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?
Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. In perioden dat winkels en horecagelegenheden gesloten waren daalde het aantal geldopnames en betalingen met PIN, terwijl het aantal onlinebetalingen met iDEAL bleef stijgen.

Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?
De omzet van de transportsector daalde in het vierde kwartaal van 2020 met ruim 8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij veel branches stond de omzet in het teken van de coronamaatregelen. Vooral in de luchtvaart daalde de omzet (57 procent). Bij post- en koeriersdiensten steeg de omzet in het vierde kwartaal het meest, met ruim 23 procent.
Transportbedrijven; omzetontwikkeling

Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?
In het vierde kwartaal van 2020 daalde de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met 3,2 procent vergeleken met een jaar eerder. In het derde kwartaal was de omzet nog iets minder dan 3 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de groothandel in olie was ruim 42 procent lager. De groothandel in akkerbouwproducten behaalde de grootste omzetstijging (23 procent).

Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?
De omzet van de horeca daalde in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 44 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is vooral te wijten aan de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de maatregelen werden versoepeld. Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2020 kromp de omzet van de horeca met 33,9 procent ten opzichte van 2019.

Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?
De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2020 8,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met name de reisbranche presteerde slecht met een omzetdaling van 76,6 procent. Over heel 2020 was de omzet van de zakelijke dienstverlening 10,0 procent lager.

Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?
De omzet van de auto- en motorbranche lag in het vierde kwartaal van 2020 nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder. Over heel 2020 nam de omzet met 6,9 procent af ten opzichte van 2019. Alle deelbranches hadden een omzetdaling behalve de handel en reparatie van motoren waar de omzet in 2020 steeg met 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers over de export zich?
De industrie was aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 minder pessimistisch gestemd over de export dan in een kwartaal eerder. De exportindicator kwam uit op -6. In het derde kwartaal stond deze op -10. Ondanks deze verbetering waren nog altijd meer producenten negatief gestemd over de uitvoer dan positief. Ook ondernemers in de groothandel en de dienstensector waren minder somber dan in het derde kwartaal.

Wat gebeurt er met de export bij een tweede internationale lockdown?
Het CBS doet hier zelf geen uitspraak over, maar heeft wel het CPB van cijfers voorzien zodat dit instituut drie scenario’s kon maken voor iedere bedrijfstak. Deze scenario’s hangen samen met de mate van corona-verstoringen in het buitenland. In de drie scenario’s van het CPB krimpt de toegevoegde waarde in de aardolie-industrie door dalende Nederlandse export met respectievelijk 7, 12 en 15 procent.

Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?
In de meeste bedrijfstakken verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in september minstens nog een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43 procent van de ondernemers. Wel nam het vertrouwen in minstens nog een jaar voortbestaan in de horeca het meest toe. In juni dacht nog maar een kwart van de bedrijven een jaar te kunnen overleven, in september 43 procent. In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst met 78 procent.

Hoe groot is de sector horeca?
In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro.

Hoeveel sportorganisaties en- bedrijven zijn er?
In 2018 telde Nederland 26 510 duizend sportclubs, 1 145 watersportclubs, 1 090 maneges en 1 250 sportscholen in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland 1 570 fitnessbedrijven met 2 015 vestigingen in 2017. Hieronder vallen zowel sportorganisaties met, als zonder winstoogmerk.

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *